ostedkirke_kalk_praedikestol.jpg
Osted kirke 5.jpg

Gudstjeneste (4. søndag efter påske)

Søndag den 22. maj kl. 9.00.

Karen Ringsmose prædiker.

Højmesse (Pinsedag)

Søndag den 5. juni kl. 9.00. Dåb.

Torsten Dam-Jensen prædiker.

Højmesse (2. pinsedag)

Mandag den 6. juni kl. 10.30.

Torsten Dam-Jensen prædiker.

Gudstjeneste (1. søndag efter Trinitatis)

Søndag den 19. juni kl. 9.00.

Karen Ringsmose prædiker.

Konfirmation (Kristi Himmelfartsdag)

Torsdag den 26. maj kl. 10 og 12.

Torsten Dam-Jensen prædiker.

Højmesse (6. søndag efter påske)

Søndag den 29. maj kl. 10.30.

Torsten Dam-Jensen prædiker.

 

Højmesse (Pinsedag)

Søndag den 5. juni kl. 10.30.

Torsten Dam-Jensen prædiker.

Højmesse (Trinitatis søndag)

Søndag den 12. juni kl. 10.30. Dåb.

Torsten Dam-Jensen prædiker. 

Nye medlemmer i Osted Menighedsråd

Vi ønsker vore nye medlemmer velkommen i Menighedsrådet, og glæder os til fremtidigt samarbejde!

Der er mange spændende opgaver, som det bliver dejligt at få supplerende kræfter til at sætte fokus på.

Menighedsrådet har aftalt, at der i indeværende år skal sættes fokus på vores kirkegård, - både design, udvidelse af urnegravsteder samt etablering af en form for ”skovkirkegård”.

Desuden, har vi fået bevilget 5,5 mill. kr. af Lejre Provsti, så vi kan etablere ny bygning på kirkegården til materielgård samt optimerede forhold for personale.

Samtidig får vi mulighed for at få etableret nyt handikaptoilet meget nærmere kirken, - der foreligger allerede tegninger, og vi skal i år udforme udbudsmateriale på entrepriserne,

Selve byggeriet forventer vi påbegyndt 1. marts 2023, - med afslutning  ca. 1. oktober.

 

Menighedsrådet har følgende udvalg, hvor der skal besættes poster.

 

  • Husudvalg, - tager sig af Stalden, interiør og vedligehold samt udlejning.

  • Præstegårdsudvalg, - tager sig primært af byggerelaterede vedligeholdelsesopgaver på bygningerne.

  • Kirkegårdsudvalg, - tager sig af opgaver omkring kirkegården og kirken

  • Aktivitetsudvalg, - tager sig af aktiviteter for sognemedlemmerne

  • Musikudvalg, - står for og planlægger musikarrangementer i Osted og Allerslev kirker/sognehuse.

- og så skal vi vælge ny biskop – her kommer der et ”vælgermøde” 3. maj på Osted Friskole

Altså mange spændende opgaver/projekter for det nye menighedsråd.

På gensyn

Med venlig hilsen

Hans Høyer

 

KIRKEBLADET "KIRKENYT"

Osted, Allerslev, Rorup og Glim Sogne

KLIK HER

NYHEDSBREV

Bliv opdateret på spændende arrangementer.

KLIK HER

 

 
KN_dec-april 2021_22.jpg
KN_sep-dec 2021.jpg
KN nov-feb 2020_21.jpg
sogneudflugt4.jpg
konfirmation_udflugt2.jpg
DSC_1097 (1).JPG