top of page

Osted-konfirmanderne skriver historie

Onsdag den 25. september 2021 var de nye konfirmander på udflugt med deres sognepræst til København. Ikke i sig selv noget ekstraordinært. Vi har mange gange foretaget små og større ekskursioner – et par gange endda helt til Kandava i Letland for at besøge vore venner dér.

De 15 konfirmander – én havde desværre måttet melde fra p.gr.a. et sammenfaldende projekt – samt en konfirmandmor og præsten drog med toget til Nørreport Station, hvorfra turen gik til fods ad Fiolstræde til Vor Frue kirke, også kaldet Københavns Domkirke. Spændende for de unge at se den store kirke, der ikke ligner så mange andre kirker – ikke mindst Thorvaldsens Kristus-figur og de tolv apostle. Den smukke og særegne døbefont – englen med muslingeskallen – blev beundret.

Videre gik det over Strøget og Kgs. Nytorv til Nyhavn 71, hvorfra færgen gik til Ungdomsøen, det tidligere Middelgrundsfortet, verdens største kunstige ø, som stod færdig i 1894 til beskyttelse af vor hovedstad mod sejlende fjender.

Vi fik en rundvisning af vores guide, Jon, som er en af de mange frivillige, som driver Ungdomsøen. Efter at øen ophørte med opfylde sin militære rolle, blev den købt af spejderne, som takket være store donationer har sat det store anlæg i stand og stillet den til rådighed for unge mennesker, der kan bruge faciliteterne efter eget ønske. Det hele er i sin vorden, og det bliver spændende at følge fremtidens aktiviteter.

Hvad er så det ”historiske” og mageløse i alt dette? Det er, at konfirmanderne fra Osted er det første hold konfirmander, som besøgte Ungdomsøen! Det er da værd at skrive lidt om, ikke sandt!

bottom of page