top of page

Fødsel

Fødsel registreres digitalt fra det sygehus, hvor fødslen er foregået. Barnet tildeles her et CPR. Personregisterføreren på kirkekontoret får et digitalt advis herom og registrerer fødslen i den digitale kirkebog. Barnets mor får et brev fra Personregistrering om registrering af far, i forhold til om mor er gift eller ikke. Er mor ikke gift, skal mor inden 14 dage efter barnets fødsel indgive en omsorgs-og ansvarserklæring på www.borger.dk.

 

Andre situationer om faderskab kan læses på www.statsforvaltningen.dk. Er det en hjemme-fødsel, får personregisterføreren en blanket fra jordemor, og opretter derpå barnet med CPR-nr.

Barnet skal navngives på www.borger.dk ved brug af forældrenes NemID, eller ved dåb i kirken, inden barnet et 6 måneder gammelt. Et navngivet barn kan efterfølgende døbes i kirken.

Ønskes dåb i kirken, da kontakt kirkekontoret i det sogn, hvor barnet skal døbes.

Regler for navne kan ses www.ast.dk/born-familie

Der udstedes kun attest på anmodning fra borger, der får besked i e-boks om afgørelserne.

 

NB: Der må IKKE angives fulde CPR på barn eller andre, hvis der rettes henvendelse via mail/digitalt, kun fødselsdato

Billede af Luma Pimentel
bottom of page