top of page

Leje af MUNKEHUSET

Munkehuset kan lejes i forbindelse med en kirkelig handling i Allerslev kirke.

 

Leje sker på følgende betingelser:
• Huset lejes minimum 3 timer og maksimum 8 timer.
• Leje dagen før arrangementet kan finde sted.
• Arrangementer skal være slut senest kl. 22:00.
• Arrangementer, hvor høj musik indgår, kan ikke finde sted.
• Lejer står for al oprydning og rengøring af huset.
• Alt service skal stilles på plads – inden Munkehuset forlades.
• Borde og stole, i den store sal, stilles i en ”hestesko”.
• Lejer er erstatningspligtig for eventuel beskadigelse af udstyr og inventar.
• Lokalet rummer plads til max. 60 personer.

 

Hvis overstående ikke overholdes forbeholder Menighedsrådet sig ret til at opkræve kr. 500,- til ekstra oprydning og rengøring.

 

Lejepris: Kr. 1.250 pr. dag inkl. forbrug af el, vand, varme og udstyr.
Lejen indbetales senest 14 dage før arrangementet.
Afhentning af nøgle aftales pr. telefon med graveren.

Graver

Anders Jahnsen

Tlf. 23 30 13 41

allerslevkirke@tdcadsl.dk

munkehuset_allerslev.jpg
bottom of page