top of page

Leje af MUNKEHUSET

Allerslev Menighedsråd har besluttet, at sognemenigheden kan leje Munkehuset i forbindelse med en kirkelig handling i Allerslev kirke.

Leje sker på følgende betingelser:

  • Lokalet rummer plads til max. 60 personer.

  • Arrangementet skal være slut senest kl. 22:00.

  • Lejer står for al oprydning og rengøring af huset.

  • Al service skal stilles på plads inden Munkehuset forlades.

  • Arrangementer hvor høj musik indgår, kan ikke finde sted.

  • Borde og stole i den store sal stilles i en ”hestesko”, ved aflevering.

  • Lejer er erstatningspligtig for eventuel beskadigelse af udstyr og inventar.

  • Leje dagen før arrangementet kan finde sted efter aftale med graver/ gravermedhjælper.

  • Køkkenet er kun godkendt som anretter-køkken og må derfor ikke benyttes til madlavning.

 

Hvis overstående ikke overholdes, forbeholder Menighedsrådet sig ret til at opkræve kr. 500,- til ekstra oprydning og rengøring.

 

Lejepris: Kr. 1.250 pr. dag inkl. forbrug af el, vand, varme og udstyr.

Lejen indbetales på Konto: 2280 – 5960004154 – Husk at oplyse fulde navn

Dokumentation for betaling fremvises ved afhentning af nøglen.

Afhentning af nøgle aftales pr. telefon med graver / gravermedhjælper.


Graver Christian Comlossy & Gravermedhjælper Christina Weber Zahle

Tlf. 23 30 13 41

allerslevkirke@tdcadsl.dk

bottom of page